Lettertype aanpassen A+ A-
Rosengaerde sluit haar deuren

‘Elke dag staat de gezondheid van honderden kwetsbare bewoners en cliënten voorop in de zorg. Gezondheid gaat over meer dan alleen de zorg, ook over het welbevinden van bewoners en cliënten. Het is daarom geen eenvoudig besluit, maar in navolging van de maatregelen genomen door het kabinet om o.a. scholen, horeca, sportvoorzieningen en dergelijke te sluiten, hebben partijen uit de regio Zwolle daarom gezamenlijk besloten om één lijn te trekken en over te gaan tot de maatregel om de Woonzorglocaties te sluiten’. Aldus Frank Kodden, bestuurder bij Driezorg, namens de regionale organisaties. ‘Met deze maatregel verwachten we een grote bijdrage te leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus en onze kwetsbare cliënten en (zorg)personeel te beschermen’. 

Concreet betekent dit dat gedurende deze week voor zowel bezoekers als zakelijke contacten de deuren op slot gaan van nagenoeg alle woonzorgcentra in de regio Zwolle. Dit geldt dus ook voor Rosengaerde.


Alleen in uitzonderingsgevallen, vanuit medische noodzaak of omwille van het waarborgen van de continuïteit van zorg, worden bezoekers en dienstverleners/ behandelaren nog toegelaten tot de instellingen. De dagbestedingslocaties sluiten ook bij de meeste instellingen. Per instelling wordt gekeken of zij voor haar ‘kritische zorgprocessen’ vrijwilligers nodig heeft of denkt nodig te gaan hebben. Voor overige vrijwilligers betekent dit even geen (fysiek)bezoek aan de locaties en of cliënten. 


Bij de voorbereidingen horen onder andere maatregelen als maaltijden in eigen appartement in plaats van in het restaurant. Het organiseren van contact met familie op een nieuwe manier, bijvoorbeeld via beeldbellen wordt onderzocht. 

Daarnaast wordt voor de thuiszorg, bestaande uit huishoudelijke hulp en wijkverpleging, nagegaan hoe het besmettingsgevaar voor cliënten en voor de zorgverleners zo klein mogelijk wordt gemaakt. 


De maatregel om locaties te sluiten is ingrijpend maar onvermijdelijk. Het is nodig om de kans op besmetting en kruis besmettingen tussen mensen onderling te voorkomen. De zorgorganisaties volgen hierin de adviezen vanuit de landelijke overheid, de GGD en het RIVM. We zijn ons bewust van de sociale en emotionele impact. We proberen met man en macht verzachtende alternatieven en oplossingen te bedenken die voorkomen dat de eenzaamheid onder onze kwetsbare bewoners gaat toenemen. Inzet van thuis technologische mogelijkheden die de aandacht en de nabijheid op afstand tussen familieleden, contactpersonen en bewoners mogelijk maken gaan we maximaal inzetten en faciliteren, aldus Kodden. 


Wij danken iedereen bij voorbaat voor het begrip en de medewerking en vragen aan iedereen om de hygiënemaatregelen te blijven treffen, ook thuis (handen wassen, hoesten en niesen in de ellenboog, papieren zakdoeken gebruiken, geen handen schudden). 


De zorgorganisaties zijn aanbieders in het ROAZ gebied IJsselland (regionale Overleg Acute Zorgketen). Ze hebben bovenregionale afstemming met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Van deze aanbieders zijn de volgende partijen in voorbereiding op definitieve besluitvorming ‘sluiting locaties tot 6 april’: Het Baken, Carinova, Driezorg, Icare, IJsselheem, PGVZ, Rosengaerde, Zorgspectrum ‘t Zand, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Viattence, Hanzeheerd en Zorggroep Raalte. 


Vragen over individuele locaties en organisaties kunnen gesteld worden aan de individuele organisaties. 

Ga terug naar de Corona nieuws pagina

Het laatste nieuws
Geslaagde NLdoet voor Rosengaerde
Op vrijdag 10 maart deed Rosengaerde mee aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Zowel in DalfsenLees meer...
Home