Lettertype aanpassen A+ A-
Kwaliteitsverslag

In de bijlage leest u het kwaliteitsplan ‘Leven toevoegen aan de jaren’ van Stichting Rosengaerde. Dit plan bouwt voort op ons kwaliteitsplan 2019. Ons uitgangspunt is het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 door het Zorginstituut Nederland is gepresenteerd en het kwaliteitskader Wijkverpleging 2018. Zowel de intra- als extramurale zorg is opgenomen in dit plan, omdat Rosengaerde beide vormen van dienstverlening biedt. Passend bij onze visie op kwaliteit, benaderen wij onze dienstverlening integraal.

 

De kaders voor dit jaar berusten op de volgende 4 pijlers: een balans tussen goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers, financieel gezonde organisatie en leren & ontwikkelen.

 

Wat de 4 pijlers betekenen voor ons dagelijkse werk en de keuzes die we maken, leest u in het kwaliteitsplan 2020.

Het laatste nieuws
Pilot Parkinsongroep Dalfsen een succes
In juni startte Interaktcontour in samenwerking met woonzorgcentrum Rosengaerde en Balans Fysiotherapie met een ParkinsongroepLees meer...