Lettertype aanpassen A+ A-
Algemene informatie

Rosengaerde is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van woon- en welzijnsdiensten en verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg verstaan we cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Kernbegrippen zijn “cliëntregie”, “sturen op afstand” en “lokale binding”.

 

Rosengaerde is een multi-dienstverlener met locaties in de gemeente Dalfsen. Tot de organisatie behoren een verpleeghuis, verzorgingshuis en verschillende woonzorgcomplexen. Op brede schaal wordt er binnen de gemeente thuiszorg verleend, uitgevoerd door cliëntgerichte thuiszorgteams.

 

Daarbij participeren en investeren wij actief in activiteiten die cliënten in staat stellen om langer zelfstandig te blijven wonen. Het uitgangspunt voor onze dienstverlening is zowel de vraag van de cliënt als zijn of haar mogelijkheden.

 

De grondhouding bij de uitvoering van de kerntaken is integriteit en betrokkenheid, met elkaar en bij de cliënt.

 

Het laatste nieuws
Geslaagde NLdoet voor Rosengaerde
Op vrijdag 10 maart deed Rosengaerde mee aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Zowel in DalfsenLees meer...
Home