Lettertype aanpassen A+ A-
ANBI informatie

Zorgcentrum Rosengaerde (ANBI)

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Rosengaerde
KvK nummer: 41022558
RSIN: 002932994

 

Contactinformatie
Zorgcentrum Rosengaerde
Pastoriestraat 1
7721 CT  Dalfsen
Tel: 0529 – 431541
E-mail: info@rosengaerde.nl
Website: www.rosengaerde.nl

 

Organisatie
Bestuurssamenstelling:
De raad van bestuur bestaat uit een directeur bestuurder
Mevrouw M.E. Seip

 

Doelstelling en beleid, activiteiten en financiën
De doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving, alsmede de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u in het jaardocument www.jaarverslagenzorg.nl
In het jaarverslag vindt u ook een uiteenzetting van de activiteiten van de stichting, alsmede een financiële verantwoording van het afgelopen boekjaar.

 

Het beloningsbeleid van de instelling
Het beloningsbeleid is gebaseerd op de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

 

IBAN t.b.v. schenkingen Zorgcentrum Rosengaerde
NL55RABO0383803136  t.n.v. Zorgcentrum Rosengaerde en onder vermelding van het doel of de naam van het project.

 

Gelieerde ANBI-stichting

Stichting Vrienden van Rosengaerde

 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

Door op deze link te klikken, komt u bij het ingevulde formulier publicatieplicht ANBI algemeen.

Het laatste nieuws
Geslaagde NLdoet voor Rosengaerde
Op vrijdag 10 maart deed Rosengaerde mee aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Zowel in DalfsenLees meer...
Home