Lettertype aanpassen A+ A-
Kwaliteitskader langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie

Op 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg verschenen. Het was één van de doorontwikkelopdrachten om op basis van dit kwaliteitskader een aangepaste versie te maken voor de extramurale verpleegzorg voor cliënten met een Wlz indicatie. Vanuit deze opdracht is het ‘Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie’ geschreven.

 

In dit addendum is beschreven wat cliënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en verzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is en het vormt de basis voor toezicht en verantwoording. Het doel van het addendum is drieledig. Ten eerste beschrijft het addendum wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van langdurige zorg thuis met een WL-indicatie. Ten tweede biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde vormt dit addendum het kader voor toezicht en voor inkoop en contractering van zorg. Het addendum vindt u hier.

Het laatste nieuws
Geslaagde NLdoet voor Rosengaerde
Op vrijdag 10 maart deed Rosengaerde mee aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Zowel in DalfsenLees meer...
Home