Jaarverslag

Ieder jaar brengt Rosengaerde een jaarverslag met jaarrekening uit waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

Bekijk het jaarverslag

De doelstelling volgens de statuten, andere interne regelgeving en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u in het jaardocument www.jaarverslagenzorg.nl.

ANBI informatie

  • Rechtsvorm: Stichting
  • Statutaire naam: Stichting Rosengaerde
  • KvK nummer: 41022558
  • RSIN: 002932994

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Rosengaerde is gebaseerd op de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Overige informatie