Lettertype aanpassen A+ A-
Mantelzorgbeleid

Goede zorg wordt steeds meer een samenspel tussen cliënt, mantelzorger, familie, verwanten en zorgverleners.

 

Vanaf de start van onze zorg- en dienstverlening proberen we er bij Rosengaerde voor te zorgen dat het sociale netwerk van een cliënt zoveel mogelijk in stand blijft. We vinden het belangrijk dat wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en dat mantelzorgers, familieleden en het sociale netwerk van de cliënt zich bij ons thuis voelen.

 

We geven mantelzorgers ruimte voor ondersteunende taken in de zorg en betrekken hen zoveel als mogelijk bij onze activiteiten.

 

Rosengaerde vindt het eveneens belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen in hun waardevolle, maar soms ook zware taak. Met advies, het overnemen van taken in de thuissituatie of met respijtzorg. Daarmee kunnen we, bijvoorbeeld met logeeropvang of dagbesteding, de mantelzorger even ontlasten.

 

Het laatste nieuws
Rosengaerde neemt deel aan project ‘Onbegrepen gedrag’
Rosengaerde slaat de handen ineen met Driezorg, Het Baken, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, IJsselheem en Noorderboog voorLees meer...