Zorg
Lettertype aanpassen A+ A-

 

Rosengaerde wil met respect en persoonlijke aandacht de beste zorg bieden.

U de regie, wij de zorg

We ondersteunen u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Of als dat niet meer kan, op een van onze zorglocaties in de gemeente Dalfsen. Keuzevrijheid en eigen regie staan daarbij voorop.

 

Afhankelijk van uw wensen en de zorgvraag bepalen we samen welk type zorg het best aansluit. Dit kan stimulerend zijn, maar ook structurerend, sturend, beschermend, zelfstandig ondersteunend of coachend zijn. Bij het een speelt regelmaat en duidelijkheid een hoofdrol, bij het ander is het uitgangspunt dat de zorgvrager op aanvaardbare wijze zelfstandig functioneert. We ondersteunen waar nodig!

 

Naast goede zorg voor u, hebben we ook aandacht voor uw omgeving. We betrekken uw mantelzorger bij alles wat we doen. En vinden het belangrijk dat uw familie een rol houdt in de zorg voor u. Dat kan soms zwaar zijn, weten we. Dus biedt Rosengaerde ook respijtzorg. Bedoeld om uw mantelzorger te ontlasten. Bijvoorbeeld met tijdelijke logeeropvang.