Lettertype aanpassen A+ A-
Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze nieuwe Wzd ‘vervangt’ de oude BOPZ wet. De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats vinden. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

 

De Wzd regelt:

  • In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn;
  • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt;
  • Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden.

De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

 

Doel

Het doel van de wet is, de rechten te beschermen van cliënten die niet zelf voor opname in een instelling als een verpleeghuis hebben gekozen en het beschermen van de inzet van onvrijwillige zorg bij ambulante cliënten thuis en in het verpleeghuis.

 

De visie van Rosengaerde en stand van zaken

Onvrijwillige zorg wordt uitsluitend toegepast als alle alternatieven onvoldoende toereikend zijn. Het daadwerkelijk kennen van de cliënt maakt het mogelijk om op maat afspraken te maken met de cliënt en zijn naaste. Afspraken die elke maand worden geëvalueerd met de Eerstverantwoordelijk Verzorgende of Verpleegkundige. Vanuit deze evaluatie wordt de analyse opgemaakt die vanaf oktober op de website te vinden is.

 

Analyse onvrijwillige zorg tweede kwartaal van 2021

Er wordt domotica ingezet met een signalerende functie. Dit valt niet onder onvrijwillige zorg. Dit biedt veiligheid. Een enkel tafelblad in een aangepaste rolstoel biedt comfort en ondersteuning. Aandachtspunt is de setting van het verpleeghuis boven waarbij zorgtechnologie het mogelijk moet maken om voor elke individuele cliënt de passende bewegingsvrijheid te kunnen geven. Door het inzetten van toezichthoudende domotica middels sensoren wordt de vrijheid, de privacy en veiligheid van cliënten vergroot.

 

Na implementatie van een nieuw zorgoproepsysteem zal de lift in het verpleeghuis voorzien zijn van de mogelijkheid om het gebruik van de lift mogelijk te maken voor iedere cliënt van Rosengaerde.

 

De toegang kan worden geblokkeerd als de veiligheid van de cliënt in het gevaar komt middels het stappenplan van de Wet Zorg en Dwang.

Het laatste nieuws
Geslaagde NLdoet voor Rosengaerde
Op vrijdag 10 maart deed Rosengaerde mee aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Zowel in DalfsenLees meer...
Home