20 juni 2023

Open brief – 20 juni

Wij, ouderenzorgorganisaties in regio Groot Zwolle en regio Noord-Veluwe, maken ons serieus zorgen.

We moeten de ouderenzorg anders vormgeven met elkaar. De stapeling van financiële onzekerheden en het niet gecompenseerd krijgen van kostenstijgingen zetten ons klem. Dit zorgt voor een ongewenste vertraging van die veranderopgave. En dat terwijl we met elkaar al zijn gestart om de zorg voor ouderen in onze regio’s toekomstbestendig te maken. We geloven in de beweging die we in gang hebben gezet. We zijn samen onderweg. Samen met ouderen, met naasten, met burgers, met collega’s en vrijwilligers, met partners in een brede keten van zorg en welzijn. Samen. Dat is het woord wat ons bindt en verbindt naar de zorg van morgen.

 

We kampen met grote schaarste aan medewerkers. Dagelijks is het een uitdaging om de roosters, de planning en de zorgroutes rond te krijgen. De praktijk waarin onze collega’s hun betekenisvolle werk doen, staat ernstig onder druk. Het verzuim neemt toe. Collega’s zijn moe, haken voor korte of langere tijd af en maken zich zorgen hoe het verder moet. De structurele inzet van zzp’ers stijgt evenals de personele kosten. Er ontstaan scheve verhoudingen in de verdiensten van zzp’ers en medewerkers in loondienst. Wij staan voor goed werkgeverschap in onze regio’s. Een goed salaris is één, daarnaast verdienen zorgmedewerkers ook het respect en de waardering van ons allemaal.


Tachtig procent van onze kosten zijn loonkosten. Tariefkorting in combinatie met het niet gedekt krijgen van stijgende loonkosten (ten gevolge van de CAO onderhandeling) raakt onze organisaties fors. Met het gevolg dat ook de medewerkers nog meer druk ervaren van de ingrepen die nodig zijn om de organisatie financieel gezond te houden. Door de dubbele vergrijzing, de groeiende groep kwetsbare ouderen die afhankelijk is van onze zorg, de personeelsschaarste, de knellende budgetten en belemmerende richtlijnen ontstaat een onhoudbare situatie. Niets doen of wachten totdat de wal het schip keert is geen optie. Het roer moet ‘om’. We moeten ons aanpassen, verder kijken dan wat we kennen en waar we vertrouwd mee zijn. Want doorgaan op de oude voet
betekent onherroepelijk vastlopen in een tekortschietend aanbod. Dat willen wij in onze regio’s voor zijn. Het helpt niet wanneer het Ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland ons als ouderenzorgorganisaties extra onder druk zet met voorgenomen tariefkortingen. Wat op landelijk niveau gaat betekenen dat 25% (1 op de 4!) van de ouderenzorg organisaties de tariefkortingen niet
ongeschonden kan dragen. Met alle gevolgen van dien.

 

Wij willen vooruit. Hoe dan?

Vanuit een gezamenlijke visie en heldere doelen zetten wij onze schouders onder de uitdagende ouderenzorg; de veranderingen die hard nodig zijn in onze branche. We roepen de minister, politiek Den Haag en Zorgverzekeraars Nederland op om samen met ons de reis én de dialoog over de zorg in de toekomst te vervolgen. Om zo samen tot een (financieel) perspectief te komen dat de noodzakelijke veranderopgave realistisch houdt. In een tempo dat wij, onze medewerkers en ook de samenleving kan volgen en dragen.


#UitdagendeOuderenzorg #HoeDan


Namens de raden van bestuur van onderstaande organisaties.

Meer nieuwsberichten

Gotink Catering zet maaltijdservice van Rosengaerde voort

Dinsdag 20 februari jl. tekenden Rosengaerde en Gotink Catering B.V. een intentieverklaring om Tafeltje Dekje per 1 oktober a.s. over te dragen aan Gotink Catering B.V.

Lees meer

Bezoek college B&W Dalfsen aan Rosengaerde

Dinsdagmiddag 13 februari heeft het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen een bezoek aan Rosengaerde gebracht.

Lees meer

Rosengaerde wenst u fijne feestdagen

Rosengaerde wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2024.

Lees meer