We luisteren naar u en geven samen met u richting aan het leven.

Ons team Huishouding ondersteunt u graag.

Onze huishoudelijke medewerkers leren u kennen, zodat zij goed kunnen inschatten wat uw behoeften en wensen zijn en hier op de juiste momenten op in te kunnen spelen. Hoe we dat doen, stemmen we samen met u af. We werken met kleine teams, zodat u onze medewerkers goed leert kennen. U ziet dezelfde gezichten, dat is wel zo prettig. Is er meer nodig dan huishoudelijke hulp, dan trekken onze medewerkers aan de bel en wordt er passende zorg geboden uit ons brede netwerk. De lijntjes zijn kort, de zorg is dichtbij. We trekken graag samen op, met als doel dat u eigenaar blijft over úw leven.

U kunt op basis van indicatie of op particuliere basis huishoudelijke hulp ontvangen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem, de gemeente financiert dit. U vraagt een voorziening uit de Wmo aan bij Samen Doen in Dalfsen.

Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp op particuliere basis kunt u terecht bij ons team Klantadvies.