Het Anker

In Lemelerveld staat onze locatie Het Anker. Dit complex bestaat uit 24 huurappartementen waar echtparen en alleenstaanden wonen. Elke appartement heeft een hal, woonkamer, keuken, sanitaire ruimte,  slaapkamer en een tweede slaapkamer die ook als hobbykamer gebruikt kan worden. Ook heeft elk appartement een balkon of terras.

Wilt u wonen in Het Anker, dan heeft u een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet nodig of u neemt minimaal één product huishouding af. U kunt hier ook wonen met een indicatie vanuit de Wlz, op basis van het Volledige Pakket Thuis (VPT) of het Modulaire Pakket Thuis (MPT). Samen met de wijkverpleegkundige gaat u in gesprek over uw hulpvraag en passend aanbod. Zelfredzaamheid en het behouden van eigen regie staat hierbij voorop.

De wachtlijst en de verhuur van de appartementen in het Anker wordt beheerd door Rosengaerde.