Leven toevoegen aan de jaren

Rosengaerde wil in haar kwaliteit van zorg leven toevoegen aan de jaren in plaats van jaren aan het leven. De cliënt centraal stellen doen we door mensen te zien in al zijn uniek zijn, met wensen passend bij zijn of haar manier van leven. We kijken naar wat wél kan, in plaats van wat niet meer kan.

Kwaliteitsplan

We zijn een organisatie die altijd in ontwikkeling is en dus kijken we ook altijd naar wat er nog beter kan. We maken jaarlijks een kwaliteitsplan, waarin we adviezen van de cliëntenraad, samenwerkingspartners uit ons lerend netwerk, professionals uit onze eigen organisatie en die van de Raad van Toezicht meenemen. Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het kwaliteitskader Wijkverpleging en het kwaliteitskader Palliatieve zorg zijn uitgangspunt voor de inhoud van het plan. Wilt u het Kwaliteitsplan 2024 lezen? Dat kan hier.