Thuis blijven wonen met ondersteuning op maat

Uw eigen huis is uw thuis en daar wilt u graag blijven wonen. Wij helpen u hier bij door ondersteuning op maat te bieden als u wél ergens tegenaan loopt.

Heeft u een hulpvraag, dan maken we kennis met elkaar in een persoonlijk gesprek. Met elkaar bepalen we welke ondersteuning passend is bij uw situatie. Wij betrekken vervolgens de beste zorgverleners met de juiste expertise. Hierbij kunt u denken aan:

 • Individuele begeleiding
 • Casemanagement dementie
 • Huishoudelijke zorg
 • (Gespecialiseerde) thuiszorg

Waar mogelijk wordt de zorg ondersteund door technologie, altijd met het doel om uw zelfstandigheid te behouden of te bevorderen. Tot slot biedt Rosengaerde een breed scala aan diensten, zoals dagbesteding en maaltijdvoorziening.

Veel gestelde vragen

Kan Rosengaerde alle zorgvragen behandelen?

Rosengaerde hanteert in- en exclusiecriteria. Ons uitgangspunt is iedereen die een passende VVT-indicatie heeft hulp te bieden. Wij willen namelijk al onze cliënten de juiste kwalitatieve zorg bieden die men nodig heeft. Dat betekent ook dat wij  voor een aantal hulpvragen een uitzondering moeten maken.

De hulpvragen die wij niet kunnen bieden vanuit de indicatie zorg met behandeling zijn:

 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie;
 • Cliënten met een Korsakov syndroom;
 • Cliënten die intensief gerevalideerd moeten worden;
 • Cliënten die afhankelijk zijn van beademing;
 • Cliënten die intraveneuze medicatie of voeding, intrathecale pompen etc. nodig hebben.

De exclusiecriteria voor thuiszorg en zorg zonder behandeling zijn:

 • De criteria als hierboven vermeld;
 • PG-cliënten met ernstig dwaalgedrag;
 • PG-cliënten met een RM en IBS.

Bovenstaande  is voor ons een richtlijn, waar we om goede redenen vanaf kunnen wijken.

Wat betekent deze afkorting?

Is er een afkorting gebruikt zonder verdere uitleg? Hieronder vindt u wellicht het uitgeschreven woord:

 • AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
 • BHV = Bedrijfshulpverlening
 • ECD = Elektronisch cliënten dossier
 • EVV’er = Eerst verantwoordelijke verpleegkundige
 • KMS = Kwaliteitsmanagementsysteem
 • MDO = multidisciplinair overleg
 • MIC = Meldingen incidenten cliënten
 • MIM = Meldingen incidenten medewerkers
 • MO = Medewerker onderzoek
 • MPT = Modulair pakket thuis
 • MT = Managementteam
 • MUIZ = Meldpunt voor uitbraken infectieziekten
 • NPS = Net promotor score
 • OGV = Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis
 • Pg = Psychogeriatrisch
 • PREM = Patiënt reported Experience Measure
 • RI&E = Risico inventarisatie en evaluatie
 • VPT = Volledig pakket thuis
 • Wlz = Wet langdurige zorg
 • Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Zvw = Zorgverzekeringswet
Wat zijn jullie diensten en de kosten daarvan?

Rosengaerde biedt allerlei diensten aan waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In dit overzicht staan de verschillende diensten met bijbehorende tarieven vermeld.

Of zocht u naar..