Warme en betekenisvolle zorg

Rosengaerde is een stichting die wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Sinds 2020 is Margot Seip bestuurder van Rosengaerde.

Voordat zij bestuurder werd bij Rosengaerde bekleedde Margot Seip verschillende leidinggevende functies en zat ze eerder op de stoel als directeur bij verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Ook heeft ze gewerkt als strategisch adviseur in bestuurlijke samenwerking met de focus op regionale netwerkzorg en innovatie. Ervaringen die ze meeneemt in haar rol bij Rosengaerde. ‘Ik sta voor warme en betekenisvolle zorg. Het ontwikkelen van de interne organisatie en extern verbindingen zoeken in samenwerkingen maakt dit mogelijk.’

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie taken. Ten eerste vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur. Ten tweede ziet de Raad van Toezicht toe op de algemene gang van zaken van Rosengaerde. Dit houdt in dat de Raad van Toezicht toetst of de doelstellingen van Rosengaerde (bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit & veiligheid en financiën) worden behaald, welke activiteiten Rosengaerde onderneemt en of de geldende wetten en regels worden nageleefd. Tot slot staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met advies terzijde bij strategische keuzes of inhoudelijke thema’s.

De Raad bestaat op dit moment uit de volgende leden: Bart Elderhorst (voorzitter), Ellen Schaepman-Raessens, Jolanda Versteegh, Luit Nieboer en Marja Zwaan. Wilt u in contact komen met de Raad van Toezicht? Dat kan door een e-mail te sturen naar ons bestuurssecretariaat.

De toezichtvisie van de Raad van Toezicht bevat uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht. In het verslag Interne Toezichthouder leest u het meest recente jaarverslag van de Raad van Toezicht. U kunt beide documenten hieronder lezen.

Toezichtvisie Raad van Toezicht 

Verslag Interne Toezichthouder

Stichting Vrienden van Rosengaerde

De Stichting Vrienden van Rosengaerde is er om het welzijn van de cliënten van Rosengaerde te bevorderen en hun leven te veraangenamen. ‘Wij regelen en bekostigen leuke uitstapjes, hulpmiddelen en materialen’, vertelt voorzitter Gerda de Groot. ‘Zo zijn bijvoorbeeld de Brain Trainers en duofietsen aangeschaft met de hulp van Stichting Vrienden van Rosengaerde. Maar ook vrijwilligers en medewerkers ontvangen af en toe een kleine attentie. Waardevolle extra’s!’, aldus Gerda de Groot.

Stichting Vrienden van Rosengaerde bestaat op dit moment uit Gerda de Groot (voorzitter), Ada Dirkx (secretaris), Theo Feijn (penningmeester), Alie Ekkelenkamp (namens cliënten), Joanne Kroes (namens medewerkers), Dirkje Meinen (lid) en Bertus Paarhuis (lid).

Voorbeelden van extra’s dankzij Stichting Vrienden van Rosengaerde

  • Circusvoorstelling op het eigen terrein van Rosengaerde;
  • Tuintafels en -stoelen voor in de gezamenlijke tuin;
  • Lezing  van Teun Toebes voor medewerkers en vrijwilligers;
  • Een ijscokraam met ijsjes voor bewoners, cliënten;
  • Elektrische fietsen voor ons thuiszorgteam.

Word donateur!

Donateurs van de stichting zijn vaak familieleden en vrienden van cliënten of bewoners. Maar ook inwoners van de gemeente Dalfsen die Rosengaerde een warm hart toedragen doen dit via de stichting. Wil u ook doneren? Dat kan via deze donateurskaart.

Cliëntenraad

Het kerndoel van de cliëntenraad is om vanuit de gemeenschappelijke belangen van de cliënten een actieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van zorg. De cliëntenraad is bij alle belangrijke besluiten betrokken en maakt daarbij gebruik van het advies- of instemmingsrecht. De cliëntenraad heeft dus een belangrijke stem! Voor de raad is het belangrijk om te weten wat er leeft. ‘Daarom zoeken we u regelmatig op, zijn we aanwezig bij bijeenkomsten en houden we eens per maand een spreekuur in de Blauwe Bogen en het Anker,’ aldus Marja van den Berg. U kunt de cliëntenraad ook per mail bereiken. De cliëntenraad bestaat op dit moment uit de volgende personen: Marja van den Berg (voorzitter), Adriaan Koenen, Gea van Marle, Dries Visser, Tineke de Vries, Rita Bosch, Job Anneveldt en Helma ten Klooster. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Jaarverslag Cliëntenraad 2023

Vrijwilligersraad

Deze club vertegenwoordigt alle vrijwilligers van Rosengaerde en behartigt hun belangen. Rosengaerde mag rekenen op de inzet van ruim 300 vrijwilligers. De raad denkt mee over het vrijwilligersbeleid en is actief als vraagbaak en klankbord. Erg belangrijk dus!

De vrijwilligersraad bestaat uit zes leden, Huub Schultz is de voorzitter. De overige leden zijn Jan Horstman, Annie Otten, Rinus Jagers Op Akkerhuis en Harry de Vogel. Er is op dit moment één vacature. De leden uit de raad zijn zelf ook actief als vrijwilliger bij Rosengaerde.

Wil je meer weten over de raad of over vrijwilliger worden bij Rosengaerde? Neem dan contact op via vrijwilligerswerk@rosengaerde.nl.

Organigram

Benieuwd hoe de lijnen lopen in onze organisatie? Bekijk dan ons organigram.

Organigram