Sinds 1961

Op 21 juli 1961 werd het eerste bejaardencentrum van Dalfsen opgericht. De Historische Kring Dalfsen schreef in een editie van Rondom Dalfsen uit 2017 een artikel over de historie van Rosengaerde. Enkele passages delen we hier. Ook de foto’s die u op deze pagina ziet, zijn afkomstig van de Historische Kring Dalfsen.

Armenhuis

In 1890 opende in Dalfsen, recht tegenover de Grote Kerk, het armenhuis. “De mensen waren er maar moeilijk toe te bewegen naar het armenhuis te gaan. Niet alleen de strenge discipline, maar ook het feit dat je definitief tot de categorie der armen behoorde, was de reden dat men er niet wilde wonen. In 1909 werd het armenhuis omgevormd tot een “Oudemannen- en vrouwenhuis. Maar deze verandering hielp niet. In 1922 werd het Oudemannen- en vrouwenhuis gesloten en verkocht.

Bejaardencentrum

Na de sluiting bestond in de Nederlandse Hervormde kerk de wens in Dalfsen een bejaardenhuis op te richten. In 1947 werd voor het te bouwen bejaardenhuis grond gekocht met als voorwaarde dat binnen 20 jaar een rusthuis gebouwd moest worden. De grond werd voor twee gulden per vierkante meter gekocht. (…) In juli 1961 werd de ‘Stichting Hervormd Bejaardencentrum Dalfsen’ ingeschreven en met financiële hulp van Landelijk Hervormde bouwstichting te Utrecht werd in 1962 met de bouw van het eerste bejaardencentrum in Dalfsen gestart. De bouw kostte ongeveer 830.000 gulden. (…)

In maart 1963 werd een opnamecommissie aangewezen en in juni 1963 schreef de directrice, mej. Kuipers in ‘De Klop’ (maandblad van de Nederlands Hervormde Gemeente Dalfsen) dat er al ingevulde aanmeldingsformulieren terug waren gekomen. De bewoners zijn vanaf 65 jarige leeftijd welkom, mits in goede gezondheid. In juni 1963 wordt de eerste bewoonster opgenomen. In juli 1963, als de officiële opening plaats vindt, telt Rosengaerde 20 bewoners. In het begin is de animo nog niet erg groot maar eind november 1963 wordt het huis bewoond door ruim 50 personen. (…)

Nieuwbouw

Het gebouw aan de Brandkolkstraat 1 bleek al gauw verouderd. (…) In juni 1984 werd besloten dat het nieuwe gebouw van Rosengaerde op de plaats moest komen van de openbare school ‘De Pleyen’. (…) In 1985 werd duidelijk dat er nieuwbouw zou komen en op 7 november 1986 ging de eerste spade in de grond. (…) De bouw kostte ongeveer 4,5 miljoen gulden. (…) Op 18 mei 1988 vond de officiële opening plaats. (…)

Zoals eerder beschreven werd in 1963 Rosengaerde geopend aan de Brandkolkstraat. In 1975 kwamen er 20 aanleunwoningen aan de Schoolstraat, op de plaats waar het eerste gebouw van Rosengaerde stond. Omdat het hoofdgebouw niet meer aan de eisen van die tijd voldeed werd in 1988 een geheel nieuw gebouw gerealiseerd. Na de sloop van het oude Rosengaerde werd in 1989 een nieuw aanleunwoningcomplex gebouwd: “Pleyenhof”. Het hoofdgebouw wordt in 2000 ingrijpend verbouwd en uitgebreid met 16 nieuwe aanleunwoningen. De uitbreiding krijgt de naam: “De Brandkolk”. De bejaardenhuisjes aan de Brandkolkstraat worden in 2008 afgebroken. Een nieuw complex met 6 appartementen wordt bijgebouwd: “De Kleine Brandkolk”. (…)

Peildatum

Tot het vijfde lustrum in 1988 is men als startdatum van het bejaardencentrum ‘Rosengaerde’ uitgegaan van 15 juli 1963 (opening van het gebouw). Later werd de oprichting van de stichting, 21 juli 1961, als peildatum genomen. (…)”

Bron: Rondom Dalfsen 90 (september 2017).