Wij informeren u graag. Heeft u nog een vraag? Kijk dan bij deze veel gestelde vragen.

Onze veel gestelde vragen zijn ondergebracht in verschillende categorieën. Kunt u uw antwoord niet vinden op deze pagina? Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Algemeen

Maakt Rosengaerde gebruik van beveiligingscamera’s?

Op verschillende plekken in en om Rosengaerde hangen camera’s. Zo waken wij over onze en uw veiligheid en eigendommen. Op bordjes wordt aangegeven waar deze camera’s zich bevinden. Opnamen worden heel kort bewaard, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden dat onderzocht moet worden.

Mogen er bij Rosengaerde film- en/of foto-opnamen gemaakt worden?

Wilt u in binnen Rosengaerde filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. U moet altijd vooraf toestemming vragen aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt. Vertel er ook bij wat u wilt doen met de foto, film of geluidsopname. Externe publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van onze afdeling Communicatie. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto’s of opnames maken.

Waar vind ik de algemene voorwaarden van Rosengaerde?

De algemene voorwaarden staan op een aparte pagina:

Algemene voorwaarden

Wat betekent deze afkorting?

Is er een afkorting gebruikt zonder verdere uitleg? Hieronder vindt u wellicht het uitgeschreven woord:

 • AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
 • BHV = Bedrijfshulpverlening
 • ECD = Elektronisch cliënten dossier
 • EVV’er = Eerst verantwoordelijke verpleegkundige
 • KMS = Kwaliteitsmanagementsysteem
 • MDO = multidisciplinair overleg
 • MIC = Meldingen incidenten cliënten
 • MIM = Meldingen incidenten medewerkers
 • MO = Medewerker onderzoek
 • MPT = Modulair pakket thuis
 • MT = Managementteam
 • MUIZ = Meldpunt voor uitbraken infectieziekten
 • NPS = Net promotor score
 • OGV = Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis
 • Pg = Psychogeriatrisch
 • PREM = Patiënt reported Experience Measure
 • RI&E = Risico inventarisatie en evaluatie
 • VPT = Volledig pakket thuis
 • Wlz = Wet langdurige zorg
 • Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Zvw = Zorgverzekeringswet
Wat zijn jullie diensten en de kosten daarvan?

Rosengaerde biedt allerlei diensten aan waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In dit overzicht staan de verschillende diensten met bijbehorende tarieven vermeld.

Welzijn

Wat betekent deze afkorting?

Is er een afkorting gebruikt zonder verdere uitleg? Hieronder vindt u wellicht het uitgeschreven woord:

 • AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
 • BHV = Bedrijfshulpverlening
 • ECD = Elektronisch cliënten dossier
 • EVV’er = Eerst verantwoordelijke verpleegkundige
 • KMS = Kwaliteitsmanagementsysteem
 • MDO = multidisciplinair overleg
 • MIC = Meldingen incidenten cliënten
 • MIM = Meldingen incidenten medewerkers
 • MO = Medewerker onderzoek
 • MPT = Modulair pakket thuis
 • MT = Managementteam
 • MUIZ = Meldpunt voor uitbraken infectieziekten
 • NPS = Net promotor score
 • OGV = Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis
 • Pg = Psychogeriatrisch
 • PREM = Patiënt reported Experience Measure
 • RI&E = Risico inventarisatie en evaluatie
 • VPT = Volledig pakket thuis
 • Wlz = Wet langdurige zorg
 • Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Zvw = Zorgverzekeringswet
Ben ik alleen tijdens een activiteit welkom in ontmoetingscentrum de Blauwe Bogen?

Nee hoor! Tijdens openingstijden bent u van harte welkom om binnen te lopen. Kom sfeerproeven of een kopje koffie drinken, het mag allemaal.

Toch liever aansluiten bij een activiteit? Hier vindt u de activiteiten die binnenkort plaatsvinden.

Op welke dagen biedt Rosengaerde dagbesteding?

Rosengaerde heeft twee dagbestedingsprojecten. Deze vinden plaats op maandag, dinsdag\, donderdag en vrijdag. Op woensdagmiddag is er een mannenclub.

Wilt u meer informatie over onze dagbestedingsprojecten (somatiek of pg)? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden rondom individuele begeleiding? Neem contact op met onze medewerkers van Team Welzijn. Dit kan via ons algemene telefoonnummer 0529 – 43 15 41.

Kan ik een duofiets huren?

Ja, dit is mogelijk! Leuk om samen met iemand anders te genieten van de gezonde buitenlucht en de mooie omgeving. Vóór het huren van een duofiets moet u wel eerst een instructie volgen.

Neem via ons algemene telefoonnummer 0529 – 43 15 41 contact op met een medewerker van Team Welzijn. Zij kunnen een moment inplannen voor de instructie, weten wanneer de fiets beschikbaar is en vertellen u meer over de bijbehorende kosten.

Wat zijn jullie diensten en de kosten daarvan?

Rosengaerde biedt allerlei diensten aan waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In dit overzicht staan de verschillende diensten met bijbehorende tarieven vermeld.

Bij welke activiteiten kan ik aansluiten?

Vrijwel alle activiteiten die op onze kalender staan, zijn toegankelijk voor bewoners, cliënten en bewoners van de gemeente Dalfsen.  Is de activiteit voor een bepaalde doelgroep, dan staat dit duidelijk aangegeven.

U vindt de activiteitenkalender hier.

Wat kost een maaltijd van Tafeltje Dekje?

Dat is natuurlijk afhankelijk van de samenstelling van uw maaltijd. Een koelvers maaltijd is er vanaf € 8,50, een warme maaltijd vanaf € 9,25. Deze maaltijden zijn uit te breiden met allerlei bij- en nagerechten. Neem gerust contact op met onze voedingsadministratie via 0529-432514 of mail naar maaltijdservice@rosengaerde.nl voor meer informatie.

Thuiszorg

Kan Rosengaerde alle zorgvragen behandelen?

Rosengaerde hanteert in- en exclusiecriteria. Ons uitgangspunt is iedereen die een passende VVT-indicatie heeft hulp te bieden. Wij willen namelijk al onze cliënten de juiste kwalitatieve zorg bieden die men nodig heeft. Dat betekent ook dat wij  voor een aantal hulpvragen een uitzondering moeten maken.

De hulpvragen die wij niet kunnen bieden vanuit de indicatie zorg met behandeling zijn:

 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie;
 • Cliënten met een Korsakov syndroom;
 • Cliënten die intensief gerevalideerd moeten worden;
 • Cliënten die afhankelijk zijn van beademing;
 • Cliënten die intraveneuze medicatie of voeding, intrathecale pompen etc. nodig hebben.

De exclusiecriteria voor thuiszorg en zorg zonder behandeling zijn:

 • De criteria als hierboven vermeld;
 • PG-cliënten met ernstig dwaalgedrag;
 • PG-cliënten met een RM en IBS.

Bovenstaande  is voor ons een richtlijn, waar we om goede redenen vanaf kunnen wijken.

Wat betekent deze afkorting?

Is er een afkorting gebruikt zonder verdere uitleg? Hieronder vindt u wellicht het uitgeschreven woord:

 • AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
 • BHV = Bedrijfshulpverlening
 • ECD = Elektronisch cliënten dossier
 • EVV’er = Eerst verantwoordelijke verpleegkundige
 • KMS = Kwaliteitsmanagementsysteem
 • MDO = multidisciplinair overleg
 • MIC = Meldingen incidenten cliënten
 • MIM = Meldingen incidenten medewerkers
 • MO = Medewerker onderzoek
 • MPT = Modulair pakket thuis
 • MT = Managementteam
 • MUIZ = Meldpunt voor uitbraken infectieziekten
 • NPS = Net promotor score
 • OGV = Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis
 • Pg = Psychogeriatrisch
 • PREM = Patiënt reported Experience Measure
 • RI&E = Risico inventarisatie en evaluatie
 • VPT = Volledig pakket thuis
 • Wlz = Wet langdurige zorg
 • Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Zvw = Zorgverzekeringswet
Wat zijn jullie diensten en de kosten daarvan?

Rosengaerde biedt allerlei diensten aan waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In dit overzicht staan de verschillende diensten met bijbehorende tarieven vermeld.

Wonen

Kan Rosengaerde alle zorgvragen behandelen?

Rosengaerde hanteert in- en exclusiecriteria. Ons uitgangspunt is iedereen die een passende VVT-indicatie heeft hulp te bieden. Wij willen namelijk al onze cliënten de juiste kwalitatieve zorg bieden die men nodig heeft. Dat betekent ook dat wij  voor een aantal hulpvragen een uitzondering moeten maken.

De hulpvragen die wij niet kunnen bieden vanuit de indicatie zorg met behandeling zijn:

 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie;
 • Cliënten met een Korsakov syndroom;
 • Cliënten die intensief gerevalideerd moeten worden;
 • Cliënten die afhankelijk zijn van beademing;
 • Cliënten die intraveneuze medicatie of voeding, intrathecale pompen etc. nodig hebben.

De exclusiecriteria voor thuiszorg en zorg zonder behandeling zijn:

 • De criteria als hierboven vermeld;
 • PG-cliënten met ernstig dwaalgedrag;
 • PG-cliënten met een RM en IBS.

Bovenstaande  is voor ons een richtlijn, waar we om goede redenen vanaf kunnen wijken.

Wat zijn de huurprijzen van de aanleunwoningen?
 • Grote Brandkolk: tussen €834,00 en €859,00.
 • Pleyenhof.: €650,00.
 • Schoolstraat: tussen €650,00 en €715,00. 
 • Pniël: €648,43. 
 • Het Anker: €537,49. 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief servicekosten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een woning?

Het toewijzingsbeleid van Rosengaerde is als volgt:

 • Voor de Grote Brandkolk heeft een Wlz-indicatie nodig : VV04/VV06 
 • Voor Pleyenhof heeft u minimaal een indicatie nodig vanuit de zorgverzekeringswet of een Wlz-indicatie VV04/VV06, waarbij de cliënten met een Wlz-indicatie altijd voorgaan op de wachtlijst. 
 • Voor de Schoolstraat heeft u minimaal een indicatie vanuit de Wmo nodig. Ook met een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet of met een Wlz-indicatie kunt u zich laten inschrijven, waarbij ook hier cliënten met een Wlz-indicatie voorgaan op de wachtlijst. 
 • Voor Pniël heeft u minimaal een indicatie vanuit de Wmo nodig. Ook met een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet of een Wlz-indicatie kunt u zich laten inschrijven, waarbij ook hier cliënten met een Wlz-indicatie voorgaan op de wachtlijst. 
 • Voor het Anker heeft u minimaal een indicatie vanuit de Wmo nodig. Ook met een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet of een Wlz-indicatie kunt u zich laten inschrijven, waarbij ook hier cliënten met een WLZ indicatie voorgaan op de wachtlijst. 
Hoe kan ik mij (laten) inschrijven voor een aanleunwoning of verpleeghuiswoning bij Rosengaerde?

Aanleunwoning

Inschrijven voor een aanleunwoning kan via dit formulier.

Verpleeghuis

Om u in te (laten) schrijven heeft u een indicatie  VV05/VV06/VV07 of VV08 nodig van het CIZ. U moet aangeven dat u een verhuiswens heeft om binnen een jaar te verhuizen. 

Wat betekent deze afkorting?

Is er een afkorting gebruikt zonder verdere uitleg? Hieronder vindt u wellicht het uitgeschreven woord:

 • AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
 • BHV = Bedrijfshulpverlening
 • ECD = Elektronisch cliënten dossier
 • EVV’er = Eerst verantwoordelijke verpleegkundige
 • KMS = Kwaliteitsmanagementsysteem
 • MDO = multidisciplinair overleg
 • MIC = Meldingen incidenten cliënten
 • MIM = Meldingen incidenten medewerkers
 • MO = Medewerker onderzoek
 • MPT = Modulair pakket thuis
 • MT = Managementteam
 • MUIZ = Meldpunt voor uitbraken infectieziekten
 • NPS = Net promotor score
 • OGV = Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis
 • Pg = Psychogeriatrisch
 • PREM = Patiënt reported Experience Measure
 • RI&E = Risico inventarisatie en evaluatie
 • VPT = Volledig pakket thuis
 • Wlz = Wet langdurige zorg
 • Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Zvw = Zorgverzekeringswet
Wat zijn de wachttijden?

De wachttijd verschilt per woonlocatie en moment. U kunt bij onze klantadviseurs informeren welke mogelijkheden of alternatieven er zijn voor overbruggingszorg. Ook kunt u aangeven (nog) geen intramurale opname te willen of bewust te willen wachten op een plaats bij een specifieke zorgaanbieder. Als u om deze redenen wilt wachten, houdt dit ook in dat de maximale aanvaardbare wachttijd niet van toepassing is.

Ons overzicht met actuele wachttijden geeft u inzicht in de wachttijden voor de verschillende woonlocaties van Rosengaerde. Wilt u een toelichting of persoonlijk advies? Neem dan contact op met ons team Klantadvies.

Wat zijn jullie diensten en de kosten daarvan?

Rosengaerde biedt allerlei diensten aan waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In dit overzicht staan de verschillende diensten met bijbehorende tarieven vermeld.

Waar kan ik met welke indicatie wonen?

In onderstaande tabel ziet u welke woning bij welke indicatie past.

Woonlocatie Financiering Vorm Behandeling/diensten
Verpleeghuis Wet langdurige zorg

(VV05 t/m VV08)

Verblijf Inclusief behandeling
Grote Brandkolk Wet langdurige zorg

(VV04 t/m VV06 en VV08)

VPT Voorkeur inclusief

behandeling,

maatwerk mogelijk.

Pleyenhof Zorgverzekeringswet/ Wet langdurige zorg

(VV04 t/m VV06)

MPT/VPT Voorkeur inclusief

behandeling,

maatwerk mogelijk.

‘t Anker Zorgverzekeringswet/ Wet langdurige zorg

(VV04 en VV06)

MPT Alleen diensten, exclusief

behandeling.

Schoolstraat Zorgverzekeringswet/ Wet langdurige zorg

(VV04 en VV06)

MPT Alleen diensten, exclusief

behandeling.

 Pniël Zorgverzekeringswet/ Wet langdurige zorg

(VV04 en VV06)

MPT/VPT Alleen diensten, exclusief

behandeling.