17 februari 2023

Rosengaerde als eerste zorginstelling van start met slim platform Flo

Op 16 februari 2023 startten wij als eerste in Nederland officieel met Flo, het nieuwe, slimme platform van hulpmiddelenleverancier RSR. Met deze primeur zetten we een flinke stap om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Met het nieuwe beheersysteem worden hulpmiddelen voorzien van realtime track-and-trace technologie, waardoor inzichtelijk wordt hoe en waar ze worden gebruikt. Het platform helpt daarnaast om te voorspellen welke hulpmiddelen Rosengaerde in de toekomst nodig heeft. Zo blijft meer tijd en ruimte over voor wat er echt toe doet: het bieden van warme zorg.

Verspilling omzetten in aandacht voor de bewoner

De werkdruk in de zorg is momenteel al erg hoog en door toenemende vergrijzing zal de druk alsmaar hoger worden. De zorgvraag wordt complexer en de zorgzwaarte binnen instellingen neemt steeds verder toe. In 2040 zal de vraag naar een intramurale plek verdubbeld zijn.

“Het is een hele puzzel om deze uitdagingen aan te gaan. Flo is één stukje in die puzzel, maar wel een belangrijke. Hiermee kunnen we intelligent voorsorteren op de toekomst,” aldus Joanne Kroes, zorgmanager bij Rosengaerde. Haar collega en ergotherapeut Milou Kist vult aan: “Flo helpt ons om de juiste hulpmiddelen op het juiste moment en op de juiste plek in te zetten, afgestemd op de zorgbehoefte van onze bewoners.” Daarmee wordt verspilling van tijd, ruimte en geld op een innovatieve manier omgezet in meer aandacht voor bewoners.

Anticiperen op toekomstige behoefte

Veel voordelen van het slimme platform zijn al direct merkbaar, maar ook in de toekomst gaat Flo veel opleveren, legt Michiel Hoendervangers van RSR uit. “Door data over het gebruik van hulpmiddelen te verzamelen en te combineren met onze ervaring en de zorgprofielen van de bewoners kan Rosengaerde goed anticiperen op de hulpmiddelenbehoefte in de toekomst. Zo kom je niet snel meer voor verrassingen te staan. Hiermee willen we ook echt partner zijn, in plaats van alleen leverancier.”

Intensieve samenwerking

De keuze om juist bij Rosengaerde van start te gaan met Flo is tekenend voor de goede relatie tussen beide organisaties. Milou Kist: “Met de introductie van Flo merk je dat RSR echt meedenkt. We willen samen vooruit.” Joanne Kroes vult aan: “Tegelijkertijd is de samenwerking ook open, waarin eerlijk wordt omgegaan met bijvoorbeeld risico’s. Zo zie je dat RSR veel meer is dan alleen leverancier van hulpmiddelen.”

Rosengaerde en RSR werken sinds 2008 samen en op een intensieve manier, ziet ook Michiel Hoendervangers: “Co-creatie is het sleutelwoord. Rosengaerde is een kleine organisatie, maar ook erg toegankelijk. Door snel te schakelen kun je ook blijven innoveren en daarin heeft Rosengaerde een voortrekkersrol. Dit willen wij met Flo graag onderstrepen.”

RSR is een toonaangevende hulpmiddelenleverancier met meer dan vijftig jaar ervaring op gebied van hulpmiddelen voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Daarvoor zoekt RSR samen met zorginstellingen naar de beste oplossingen die de cliënt op de eerste plaats zetten. RSR is onderdeel van de Louwman Group.

Meer nieuwsberichten

Gotink Catering zet maaltijdservice van Rosengaerde voort

Dinsdag 20 februari jl. tekenden Rosengaerde en Gotink Catering B.V. een intentieverklaring om Tafeltje Dekje per 1 oktober a.s. over te dragen aan Gotink Catering B.V.

Lees meer

Bezoek college B&W Dalfsen aan Rosengaerde

Dinsdagmiddag 13 februari heeft het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen een bezoek aan Rosengaerde gebracht.

Lees meer

Rosengaerde wenst u fijne feestdagen

Rosengaerde wenst u fijne feestdagen en alle goeds voor 2024.

Lees meer