Thema's: Wonen

Kan Rosengaerde alle zorgvragen behandelen?

Rosengaerde hanteert in- en exclusiecriteria. Ons uitgangspunt is iedereen die een passende VVT-indicatie heeft hulp te bieden. Wij willen namelijk al onze cliënten de juiste kwalitatieve zorg bieden die men nodig heeft. Dat betekent ook dat wij  voor een aantal hulpvragen een uitzondering moeten maken. De hulpvragen die wij niet kunnen bieden vanuit de indicatie […]

Lees meer

Wat zijn de huurprijzen van de aanleunwoningen?

Grote Brandkolk: tussen €834,00 en €859,00. Pleyenhof.: €650,00. Schoolstraat: tussen €650,00 en €715,00.  Pniël: €648,43.  Het Anker: €537,49.  Bovenstaande prijzen zijn exclusief servicekosten.

Lees meer

Wanneer kom ik in aanmerking voor een woning?

Het toewijzingsbeleid van Rosengaerde is als volgt: Voor de Grote Brandkolk heeft een Wlz-indicatie nodig : VV04/VV06  Voor Pleyenhof heeft u minimaal een indicatie nodig vanuit de zorgverzekeringswet of een Wlz-indicatie VV04/VV06, waarbij de cliënten met een Wlz-indicatie altijd voorgaan op de wachtlijst.  Voor de Schoolstraat heeft u minimaal een indicatie vanuit de Wmo nodig. […]

Lees meer

Hoe kan ik mij (laten) inschrijven voor een aanleunwoning of verpleeghuiswoning bij Rosengaerde?

Aanleunwoning Inschrijven voor een aanleunwoning kan via dit formulier. Verpleeghuis Om u in te (laten) schrijven heeft u een indicatie  VV05/VV06/VV07 of VV08 nodig van het CIZ. U moet aangeven dat u een verhuiswens heeft om binnen een jaar te verhuizen. 

Lees meer

Wat betekent deze afkorting?

Is er een afkorting gebruikt zonder verdere uitleg? Hieronder vindt u wellicht het uitgeschreven woord: AVG = Algemene verordening gegevensbescherming BHV = Bedrijfshulpverlening ECD = Elektronisch cliënten dossier EVV’er = Eerst verantwoordelijke verpleegkundige KMS = Kwaliteitsmanagementsysteem MDO = multidisciplinair overleg MIC = Meldingen incidenten cliënten MIM = Meldingen incidenten medewerkers MO = Medewerker onderzoek MPT […]

Lees meer

Wat zijn de wachttijden?

De wachttijd verschilt per woonlocatie en moment. U kunt bij onze klantadviseurs informeren welke mogelijkheden of alternatieven er zijn voor overbruggingszorg. Ook kunt u aangeven (nog) geen intramurale opname te willen of bewust te willen wachten op een plaats bij een specifieke zorgaanbieder. Als u om deze redenen wilt wachten, houdt dit ook in dat […]

Lees meer

Wat zijn jullie diensten en de kosten daarvan?

Rosengaerde biedt allerlei diensten aan waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In dit overzicht staan de verschillende diensten met bijbehorende tarieven vermeld.

Lees meer

Waar kan ik met welke indicatie wonen?

In onderstaande tabel ziet u welke woning bij welke indicatie past. Woonlocatie Financiering Vorm Behandeling/diensten Verpleeghuis Wet langdurige zorg (VV05 t/m VV08) Verblijf Inclusief behandeling Grote Brandkolk Wet langdurige zorg (VV04 t/m VV06 en VV08) VPT Voorkeur inclusief behandeling, maatwerk mogelijk. Pleyenhof Zorgverzekeringswet/ Wet langdurige zorg (VV04 t/m VV06) MPT/VPT Voorkeur inclusief behandeling, maatwerk mogelijk. […]

Lees meer