Veel gestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een woning?

Het toewijzingsbeleid van Rosengaerde is als volgt:

  • Voor de Grote Brandkolk heeft een Wlz-indicatie nodig : VV04/VV06 
  • Voor Pleyenhof heeft u minimaal een indicatie nodig vanuit de zorgverzekeringswet of een Wlz-indicatie VV04/VV06, waarbij de cliënten met een Wlz-indicatie altijd voorgaan op de wachtlijst. 
  • Voor de Schoolstraat heeft u minimaal een indicatie vanuit de Wmo nodig. Ook met een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet of met een Wlz-indicatie kunt u zich laten inschrijven, waarbij ook hier cliënten met een Wlz-indicatie voorgaan op de wachtlijst. 
  • Voor Pniël heeft u minimaal een indicatie vanuit de Wmo nodig. Ook met een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet of een Wlz-indicatie kunt u zich laten inschrijven, waarbij ook hier cliënten met een Wlz-indicatie voorgaan op de wachtlijst. 
  • Voor het Anker heeft u minimaal een indicatie vanuit de Wmo nodig. Ook met een indicatie vanuit de zorgverzekeringswet of een Wlz-indicatie kunt u zich laten inschrijven, waarbij ook hier cliënten met een WLZ indicatie voorgaan op de wachtlijst. 
Meer vragen