Veel gestelde vragen

Wat zijn de wachttijden?

De wachttijd verschilt per woonlocatie en moment. U kunt bij onze klantadviseurs informeren welke mogelijkheden of alternatieven er zijn voor overbruggingszorg. Ook kunt u aangeven (nog) geen intramurale opname te willen of bewust te willen wachten op een plaats bij een specifieke zorgaanbieder. Als u om deze redenen wilt wachten, houdt dit ook in dat de maximale aanvaardbare wachttijd niet van toepassing is.

Ons overzicht met actuele wachttijden geeft u inzicht in de wachttijden voor de verschillende woonlocaties van Rosengaerde. Wilt u een toelichting of persoonlijk advies? Neem dan contact op met ons team Klantadvies.

Meer vragen