Als u niet tevreden bent

Het kan voorkomen dat u minder tevreden bent. Laat dit ons weten, mogelijk kunnen we onze kwaliteit van de zorg- en dienstverlening verbeteren. Iedere cliënt van Rosengaerde heeft het recht om een klacht in te dienen als de zorg of dienstverlening niet in orde is, dit is vastgelegd in de wet. Hoe u dit doet, leest u op deze pagina.

Klachtenfunctionaris

We adviseren om uw klacht eerst met een betrokken medewerker te bespreken. Komt u er samen niet uit, of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris voor verdere ondersteuning. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Bel ons algemene nummer 0529-431541 en vraag naar de klachtenfunctionaris of vul het formulier in.

Externe klachtencommissie

Heeft de ondersteuning van de klachtenfunctionaris onvoldoende resultaat opgeleverd? Dan verwijzen we u naar de externe klachtencommissie. Rosengaerde is aangesloten bij Signalis.

 

Geschillencommissie

Is de klacht niet goed opgelost? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie van Actiz (branchevereniging verpleeghuizen). Dit doet u door een brief te sturen met daarin uw klacht naar Postbus 89, 8260 AB Kampen, t.a.v. de ambtelijk secretaris.

Cliëntvertrouwenspersoon (Wzd)

Gaat uw klacht over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang), dan adviseren wij u om contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon WZD, Susan Steert. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-15513854.